top of page

Over het project

PARCUM en KADOC-KU Leuven, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, willen de  verschillende erediensten ondersteunen om hun erfgoed zorgvuldig te beheren. Daarom brengen we de erfgoednoden van de geloofsgemeenschappen in kaart. De bevraging gebeurt in samenwerking met de koepelorganisaties van de erkende erediensten. In Antwerpen verloopt het onderzoek in samenwerking met het MAS I Museum aan de Stroom.

Het project Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen zal in verschillende fases verlopen.

FASE 1

Geloofsgemeenschappen bevragen

Met een online bevraging van de geloofsgemeenschappen brengen we de erfgoednoden van de verschillende erediensten in kaart. We peilen naar noden op het vlak van roerend (objecten, archief en documentatie), onroerend (gebouwen) en immaterieel erfgoed (tradities).

Wij nodigen leden  van orthodoxe, israëlitische, anglicaanse, protestants-evangelische en islamitische geloofsgemeenschappen uit om deel te nemen. 

FASE 2

Resultaten analyseren en terugkoppelen

We verwerken en analyseren de resultaten van de bevraging. We koppelen de resultaten terug naar de deelnemende geloofsgemeenschappen.

FASE 3

Resultaten voorstellen

We bundelen de resultaten van de bevraging in een rapport dat we voorstellen tijdens een studiedag in Antwerpen in het najaar van 2020. U kan het rapport daarna ook downloaden van deze website.

FASE 4

Actieplannen opstellen

Met de resultaten van de bevraging ontwikkelen PARCUM en KADOC-KU Leuven erfgoeddiensten op maat van de diverse geloofsgemeenschappen. In overleg met elke eredienst worden concrete actielijnen ontwikkeld.

Leden van geloofsgemeenschappen kunnen een beroep doen op PARCUM, KADOC-KU Leuven en Evadoc voor erfgoedadvies op maat.

Over de partners

PARCUM-logo.png

PARCUM, museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur

PARCUM (voorheen Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, CRKC) is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de Abdij van Park te Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, beheer en de valorisatie van het religieus erfgoed in Vlaanderen. 

www.parcum.be

KULEUVEN_KADOC_RGB_LOGO-rond.png

KADOC-Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven

Logo-EVA.jpg

KADOC-KU Leuven is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.

Binnen KADOC-KU Leuven is Evadoc expert voor de kerken, de verschillende levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap.

www.kadoc.kuleuven.be

bottom of page