Webinar

18 november 2020 - 13.30 tot 16 uur

De superdiverse samenleving is een realiteit die zich weerspiegelt in een veelheid van religies en levensbeschouwingen. Dat leidt tot een boeiende en gevarieerde mix van religieus erfgoed. Met het oog op een goede zorg voor het divers religieus erfgoed in Vlaanderen sloegen PARCUM en KADOC-KU Leuven de handen in elkaar.

 

Met het project 'Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen' brachten zij in 2019-2020 het erfgoed en de erfgoednoden van de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst in kaart. Dat gebeurde onder meer via een grote bevraging van lokale geloofsgemeenschappen. In Antwerpen werd hiervoor samengewerkt met het MAS Museum aan de Stroom. 


Naar aanleiding van de publicatie van de projectresultaten organiseren we op woensdag 18 november een webinar. De namiddag start met een lezing van prof. dr. Todd Weir, die
zich buigt over de plaats van religieus erfgoed in een diverse samenleving. Aansluitend stellen we de resultaten van het project Hemelsbreed voor en reflecteren we samen met u over toekomstperspectieven. Enkele vertegenwoordigers
van lokale geloofsgemeenschappen getuigen over hun erfgoed.

Programma

13.30 u.

Welkom

Prof. dr. Kim Christiaens (KADOC-KU Leuven) en Lieve Van Hoofstadt (PARCUM)

13.40 u.

Getuigenissen


13.50 u.

Keynote lecture - Religious Heritage in Diverse Societies: Grappling with Secularization, Spiritualization and Pluralization
Prof. dr. Todd Weir (Rijksuniversiteit Groningen)

14.50 u.

Getuigenissen


15.00 u.

Voorstelling rapport Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen
Julie Aerts (PARCUM), Joris Colla (KADOC-KU Leuven),
Karim Ettourki (KADOC-KU Leuven), dr. Aaldert Prins (KADOC-KU Leuven/Evadoc)

15.30 u.

Vragen en reflectie


15.50 u.

Getuigenissen


16.00 u.

Slot

Praktisch

Deelname is gratis, maar we vragen u wel om vooraf in te schrijven. Dat kan tot 15 november via onderstaande knop.