top of page

Vrijwilligers inventariseren orthodox erfgoed in Brugge

De orthodoxe parochie ‘Heilige Konstantijn en Helena’ in Brugge is sinds 2007 gehuisvest in de voormalige Sint-Joostkapel in de Ezelstraat. In 2016 inventariseerden vrijwillligers onder begeleiding van de Erfgoedcel Brugge alle 260 objecten in de kerk en de sacristie. 
 

Eén van de vrijwilligers vertelt: 
 

"Sinds we dit doen, kijk ik met andere ogen naar religieus erfgoed. Elk object nodigt uit om het verhaal erachter te kennen, de voorgestelde iconografie ervan te begrijpen, de gebruikte techniek dichterbij te bekijken. Kortom, dit vrijwilligerswerk biedt op vele vlakken een meerwaarde."
 

Elke vrijwilliger had hierbij een specifieke taak, zoals meten, nummeren, digitaal registreren of fotograferen. De rector van de orthodoxe parochie Brugge, priester Bernard Peckstadt, gaf samen met twee parochieassistenten de nodige uitleg over hoe bepaalde zaken tijdens de erediensten gebruikt worden, wat hun juiste benaming is…

Verhalen

Voorbeelden

 

Enkele voorbeelden van geïnventariseerde objecten zijn de iconostase of iconenwand. Deze iconenwand werd in Griekenland met de hand gesculpteerd. De fresco’s zijn van de hand van de Russische iconenschilder Yaroslav Dobrinine. Hij schilderde meer dan een jaar aan dit monumentale iconenprogramma. 

 

Ook voorwerpen in edelmetaal zijn talrijk aanwezig. In het midden van de kerk hangt de grote luster of polyeleos, wat ‘vol barmhartigheid’ betekent. Deze luster is gemaakt uit massief koper en heeft een totaal gewicht van 160 kg. In de luster zijn ook zestien iconen aangebracht. 

 

Daarnaast wordt in de liturgie heel wat klein materiaal gebruikt: heilige vaten, het evangelieboek, een zegenkruis, kandelaars, Cherubijnen …

Het feest of de periode van het kerkelijke jaar – het indict –  bepaalt in de orthodoxe kerk de kleur van liturgische gewaden en doeken. Ook dit textiel werd mee geïnventariseerd. 

 

Ontdek het Brugse orthodox erfgoed

 

Het kerkbestuur van de orthodoxe kerk van Brugge maakte een selectie uit de geïnventariseerde objecten om aan het publiek te tonen via Erfgoedinzicht.be

Foto's © Erfgoedcel Brugge

bottom of page