top of page
Koran.jpg

Onderzoeksrapport bevraging Hemelsbreed

In 2019-2020 voerden PARCUM en KADOC-KU Leuven 
onderzoek naar het erfgoed en de erfgoednoden van de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst. Dit resulteerde in een onderzoeksrapport. Het rapport biedt een analyse van de enquêteresultaten en blikt vooruit naar vervolgtrajecten.

Anker 1

Bevraging brengt religieuze erfgoednoden in kaart

PARCUM en KADOC-KU Leuven, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, willen de  verschillende erediensten ondersteunen om hun erfgoed zorgvuldig te beheren. De erfgoednoden van diverse geloofsgemeenschappen werden daarom in 2019-2020 in kaart gebracht met een bevraging.

 

Voor de katholieke eredienst werd zo'n bevraging reeds gedaan. Leden van orthodoxe, israëlitische, anglicaanse, protestants-evangelische en islamitische geloofsgemeenschappen werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête. De bevraging gebeurde in samenwerking met de koepelorganisaties van de erkende erediensten. 

De resultaten van de bevraging werden samengebracht in een onderzoeksrapport. Het rapport biedt een analyse van de enquêteresultaten en blikt vooruit naar vervolgtrajecten.

Anker 2

Gebouwen, objecten, documenten, tradities zijn allemaal erfgoed

Het religieus landschap in Vlaanderen is de afgelopen decennia diverser geworden. Sommige religies kennen een lange aanwezigheid, terwijl andere recenter zijn. Zij laten allemaal meer of minder zichtbare sporen na in de maatschappij. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen, objecten, documenten en tradities die we erfgoed noemen. Niet alleen oude of waardevolle relicten zijn erfgoed, maar alles wat betekenis draagt en een verhaal vertelt. Zowel voor de eigen werking als voor de bredere maatschappij, is het belangrijk om zorg te dragen voor dit diverse erfgoed.

Anker 3

Religieus erfgoed vraagt zorgvuldig beheer

Zorgen voor erfgoed is niet alleen een wettelijke verplichting. Het is ook een kwestie van gezond verstand en respect voor het eigen religieuze verleden. Het erfgoed vertelt het verhaal van wie we zijn, waar we vandaan komen en wat we belangrijk vinden. Via ons erfgoed gaan we de dialoog aan met de gemeenschap.

Klik op de iconen voor meer informatie.

Inventariseren, 

documenteren &

valoriseren

Document-Icon.png

Door erfgoed te inventariseren weet u wat u in huis heeft. Dit is niet enkel nuttig voor het afsluiten van verzekeringen of in geval van brand of diefstal, maar helpt ook om de collectie beter te leren kennen en waarderen. Voor advies en ondersteuning kan u bij PARCUM, KADOC-

KU Leuven of Evadoc terecht.

Verzekeren &

beveiligen

unlocked-512.png

Wilt u het gebedshuis graag toegankelijk maken, maar zit u met vragen over beveiliging? Vaak kunnen enkele eenvoudige maatregelen al helpen. Ook voor meer gespecialiseerd advies kan u bij PARCUM terecht.

Herbestemmen

location.png

In geval van overlijden of verhuis, kan het erfgoed niet altijd ter plaatse blijven. PARCUM zoekt mee naar een geschikte bewaarplaats voor religieuze objecten. Voor het herbestemmen van documentair erfgoed (archief, bibliotheek) kan u terecht bij KADOC-

KU Leuven of Evadoc.

Bewaren

check.png

Erfgoed is vaak gevoelig en vergt specifieke bewaaromstandigheden. Zo moet u rekening houden met de temperatuur en vochtigheid. Voor advies hierover kan u eveneens bij PARCUM, KADOC-

KU Leuven of Evadoc terecht.

PARCUM-logo.png
KULEUVEN_KADOC_RGB_LOGO.png

De Vlaamse overheid wil de erediensten ondersteunen om hun erfgoed zorgvuldig te beheren. Daarom brengen PARCUM en KADOC-KU Leuven de erfgoednoden van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen in kaart.

PARCUM is expert in religieuze objecten, tradities en gebouwen.

KADOC-KU Leuven is expert in religieuze documenten en archieven. Evadoc is binnen KADOC-KU Leuven expert voor het protestants-evangelisch erfgoed.

Met de resultaten van de bevraging ontwikkelen deze partners erfgoeddiensten op maat van de diverse geloofsgemeenschappen.

Anker 4

Erfgoedinstellingen in dienst van religieus erfgoed

Anker 5
bottom of page