Koran.jpg

Webinar: voorstelling rapport Hemelsbreed en reflectiemoment

Naar aanleiding van de publicatie van de projectresultaten organiseren we op woensdag 18 november een webinar. De namiddag start met een lezing van prof. dr. Todd Weir, over de plaats van religieus erfgoed in een diverse samenleving. Aansluitend stellen we de resultaten
van Hemelsbreed voor.

 

Bevraging brengt religieuze erfgoednoden in kaart

PARCUM en KADOC-KU Leuven, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, willen de  verschillende erediensten ondersteunen om hun erfgoed zorgvuldig te beheren. De erfgoednoden van diverse geloofsgemeenschappen brengen we in kaart met een bevraging.

 

Voor de katholieke eredienst werd zo'n bevraging reeds gedaan. Nu nodigen wij leden van orthodoxe, israëlitische, anglicaanse, protestants-evangelische en islamitische geloofsgemeenschappen uit om deel te nemen aan deze enquête. De bevraging gebeurt in samenwerking met de koepelorganisaties van de erkende erediensten. 

De bevraging werd ondertussen door heel wat geloofsgemeenschappen ingevuld. De antwoorden worden momenteel verwerkt. In het najaar van 2020 verwachten we de eerste resultaten bekend te kunnen maken. 

 

1/1

Gebouwen, objecten, documenten, tradities zijn allemaal erfgoed

Het religieus landschap in Vlaanderen is de afgelopen decennia diverser geworden. Sommige religies kennen een lange aanwezigheid, terwijl andere recenter zijn. Zij laten allemaal meer of minder zichtbare sporen na in de maatschappij. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen, objecten, documenten en tradities die we erfgoed noemen. Niet alleen oude of waardevolle relicten zijn erfgoed, maar alles wat betekenis draagt en een verhaal vertelt. Zowel voor de eigen werking als voor de bredere maatschappij, is het belangrijk om zorg te dragen voor dit diverse erfgoed.

 

Religieus erfgoed vraagt zorgvuldig beheer

Zorgen voor erfgoed is niet alleen een wettelijke verplichting. Het is ook een kwestie van gezond verstand en respect voor het eigen religieuze verleden. Het erfgoed vertelt het verhaal van wie we zijn, waar we vandaan komen en wat we belangrijk vinden. Via ons erfgoed gaan we de dialoog aan met de gemeenschap.

Klik op de iconen voor meer informatie.

Inventariseren, 

documenteren &

valoriseren

Verzekeren &

beveiligen

Herbestemmen

Bewaren

PARCUM-logo.png
KULEUVEN_KADOC_RGB_LOGO.png

De Vlaamse overheid wil de erediensten ondersteunen om hun erfgoed zorgvuldig te beheren. Daarom brengen PARCUM en KADOC-KU Leuven de erfgoednoden van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen in kaart.

PARCUM is expert in religieuze objecten, tradities en gebouwen.

KADOC-KU Leuven is expert in religieuze documenten en archieven. Evadoc is binnen KADOC-KU Leuven expert voor het protestants-evangelisch erfgoed.

Met de resultaten van de bevraging ontwikkelen deze partners erfgoeddiensten op maat van de diverse geloofsgemeenschappen.

 

Erfgoedinstellingen in dienst van religieus erfgoed